Definitie “CONTACT DIRECT”

Acestă platformă este destinată utilizării exclusive de către profesioniștii din domeniul sănătății

Contactul direct este definit ca:

 1. Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19.
 2. Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângerede mână fără igiena ulterioară a mâinilor).
 3. Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unuicaz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată demănușă).
 4. Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă
  mai mică de 2 m ş
  i cu o durată de minimum 15 minute.
 5. Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe,
  sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m.
 6. Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care
  acordă îngrijire directă
  unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul
  personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.
 7. Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare
  datei debutului.

Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator și a respectat distantarea fizica NU ESTE CONSIDERATA CONTACT DIRECT.